» محصولات جدید


دسترسی جدید برای اعضای سایت

 

برای مشاهده new additives & technical data sheet  اینجا را کلیک نمایید

لطفاً در بخش region گزینه Europe,Africa,middle east را انتخاب نمایید

 

محصولات جدید

TDS

Product Name

Grade

Row

TDS

Jointmine 923

Cyclo aliphatic poly amine  hardener

1

TDS

Jointmine 9064

Cyclo aliphatic poly amine  hardener

1

TDS

Jointmine N 515

Cyclo aliphatic poly amine  hardener

1

TDS

PM

PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL
ETHER

1

TDS

PMA

PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE

1

TDS

CU2O

Copper Oxide

1

TDS

EFKA 4330

Wetting and Dispersing agent

2

TDS

EFKA 3299

Silicone-Free Leveling agent

3

TDS

EFKA 3030

Silicone-Free Leveling agent

4

TDS

Additive TI

Moisture Scavenger

5

TDS

Baysilone OL 17

Leveling For PU

6

TDS

Dibutyltin Dilaurate

Catalyst For PU

7

TDS

ECR GF 003

Glass Flacke

8

TDS

ECR GF 002

Glass Flacke

9

TDS

 REN 80

SILRES

10

TDS

 REN 168

SILRES

11

TDS

Silquest A-187 

Silane

12

TDS

Silquest A-174 NT 

Silane

13

TDS Aradur 20315 Hardner Epoxy

14

TDS Aradur 943 Hardner Epoxy

15

TDS Aradur 450 Hardner Epoxy

16

TDS Araldite EPN 1179 Epoxy Novolak Glycidyl

17

TDS

Araldite EPN 1180 Epoxy Novolak Glycidyl

18